Creatoni Hasai

1
Hasai

Zutaten: Mascarpone, Schinken, Ananas,

20 CHF